Privacy

1. Wet bescherming persoonsgegevens
Vanaf 1 september 2001 is de nieuwe wet bescherming persoonsgegevens van kracht. De nieuwe wet biedt een nog betere bescherming van uw persoonlijke gegevens. Uiteraard houdt hoemoetikverhuizen.nl zich aan deze wet. We hechten veel waarde aan uw privacy.

2. Doel
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt hoemoetikverhuizen.nl alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons verstrekt heeft. Dat is het aanvragen van offertes.

3. Bescherming tegen verdere verspreiding
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan die bedrijven verstrekt waarvan u een offerte wilt ontvangen. Verdere verspreiding laten wij niet toe.

4. Geheimhouding
De medewerkers van hoemoetikverhuizen.nl en de medewerkers van bedrijven bij wie u de offerte aanvraagt hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Allen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

5. Beveiliging
De gegevens die u verstrekt worden opgeslagen in de beveiligde databank.

6. Recht van inzage en correctie
U hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die hoemoetikverhuizen.nl over u in bezit heeft. U hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. U kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door contact met ons op te nemen.

7. Cookies
Een cookie is een klein bestand dat door hoemoetikverhuizen.nl op uw computer geplaatst wordt. Deze wordt toegepast in verband met Google Analytics (statistieken) en de social media tools (delen via facebook en twitter).

8. Wijzigingen in deze Privacy Policy
Deze privacy policy geldt vanaf 1 september 2012 en kan slechts door hoemoetikverhuizen.nl worden gewijzigd. Wordt de privacy policy gewijzigd, dan zullen wij u daarover informeren via deze website op de homepage.

9. Vragen en contact
Heeft u vragen over deze Privacy Policy dan kunt u contact met ons opnemen.